Od suda do pučke kuhinje: ‘Radim kao zapisničarka 20 godina. Znate li kolika mi je plaća?‘ 17
/r/croatia, 2023-03-09, 13:06:41
Permalink

More like this:
Je li katolicizam mrtav u mlađim generacijama? 18

/r/hrvatska, 2023-06-05, 13:15:00
Zašto mi je krivo? 22

/r/bih, 2023-06-04, 18:04:33
Aká je najhoršia vec ktorú si počul od skupiny turistov/ turistu? 16

/r/slovakia, 2023-06-05, 04:37:52

Comments:
/r/croatia, 2023-03-11, 09:18:41 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-11, 08:46:05 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-11, 08:44:11 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-11, 08:39:39 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-11, 08:18:51 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-11, 08:17:59 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-10, 11:49:48 , 0 score , -0.49 sentiment rating

Permalink
/r/croatia, 2023-03-10, 08:35:33 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-10, 08:33:30 , 2 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 21:34:17 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 21:31:00 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 21:11:38 , 8 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 21:02:37 , 2 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 20:42:16 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 20:41:17 , 6 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 20:26:15 , 1 score , -0.48 sentiment rating

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 20:20:01 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 20:12:21 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 19:49:47 , 3 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 19:28:37 , 10 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 19:23:14 , 9 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 18:37:42 , 3 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 18:34:29 , 2 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 18:30:06 , 1 score

Permalink
/r/croatia, 2023-03-09, 18:29:32 , 2 score

Permalink
Need more results? Sign In or Register
More like this:
Je li katolicizam mrtav u mlađim generacijama? 18

/r/hrvatska, 2023-06-05, 13:15:00
Zašto mi je krivo? 22

/r/bih, 2023-06-04, 18:04:33
Aká je najhoršia vec ktorú si počul od skupiny turistov/ turistu? 16

/r/slovakia, 2023-06-05, 04:37:52