‘Still [strong] and kicking!’ Narito ang Facebook post ni Eliza Romualdez-Valtos kalakip ang larawan ng kaniyang tiyahin na si Imelda Marcos. Ibinahagi ito ni Romualdez-Valtos kasunod ng mga espekulasyon sa social media tungkol sa pagpanaw ng dating first lady. #News5 286
/r/philippines, 2023-03-23, 12:31:57
Permalink

More like this:
PAKSA: "Kung Bakit Mas Masama at Pinuspos ni satanas ang puso ni Dragzon ng Higit sa Mag-Asawang sina Ananias at Safira na mga Nagsinungaling Hindi sa Tao kundi sa Dios ASB" 16

/r/exandclosetadd, 2023-06-03, 08:50:11

Comments:
/r/philippines, 2023-03-24, 12:27:36 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 12:23:55 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 10:45:24 , 1 score , +0.77 sentiment rating

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 09:17:15 , 1 score , +0.85 sentiment rating

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 08:10:57 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 05:54:04 , 1 score , +0.61 sentiment rating

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 04:27:05 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 04:24:12 , 1 score , +0.75 sentiment rating

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 04:18:53 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 04:12:13 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 03:43:38 , 1 score , +0.57 sentiment rating

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 03:42:35 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 03:29:10 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 03:27:00 , 1 score , +0.84 sentiment rating

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 03:13:18 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 03:04:17 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 03:03:41 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 03:00:19 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 02:33:45 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 02:20:33 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 02:03:31 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 02:02:38 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 02:00:18 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 01:54:32 , 1 score

Permalink
/r/philippines, 2023-03-24, 01:53:03 , 1 score

Permalink
Need more results? Sign In or Register
More like this:
PAKSA: "Kung Bakit Mas Masama at Pinuspos ni satanas ang puso ni Dragzon ng Higit sa Mag-Asawang sina Ananias at Safira na mga Nagsinungaling Hindi sa Tao kundi sa Dios ASB" 16

/r/exandclosetadd, 2023-06-03, 08:50:11